FS nytt

Førde sementvare feira 90 års-jubileum 1. februar 2020. Dette markerte vi mellom anna med å gje ut eit FS-magasin.

Klikk på magasinet for å lese innhaldet

FS nytt er eit magasin der vi fortel om drifta vår, samarbeidspartar og prosjekt vi deltek på.

I FS nytt som kom ut til 90-årsjubileet handla det om:

  • Historia til Førde Sementvare
  • Samarbeid med Magne Hafstad
  • Samarbeid med Brødrene Aa
  • Presentasjon av dei to avdelingane VA-produkt og Betongelement
  • Dei tilsette si viktige rolle
© Kopirett - fsement.no • PERSONVERNERKLÆRING • Webutvikling A til Å