Produksjonen Førde Sementvare

Om oss

Produksjonen til Førde Sementvare:

Produksjon av rør, kummar og element skjer på sementvarefabrikken på Bruland i Førde.

Montering av betongelement blir gjort av våre eigne montørar i tunnelar, industribygg, landbruk og bustadhus.

VA-produkt som rør og kummer blir levert til entreprenørar på heile Vestlandet.

Førde Sement har eigne bilar som vi brukar til uttransport av varer til kundar.

© Kopirett - fsement.no • PERSONVERNERKLÆRING • Webutvikling A til Å