Loftesnesbrui Sogndal

Nyebrua i Sogndal er under bygging og utførande er Porr og Aurstad AS, sistnemnde er vår kunde.
Noverande bru vart bygd i 1958. Dagens krav til kurvatur og vegstandard ligg bak avgjerda om ny bru. Gamlebrua skal fjernast  etter at den nye er på plass.

Førde Sementtvare har levert relativt store mengder med sandfang – og trekkekummar i tillegg til kommunale kummar som skal på plass.

Brua vert nok eit endå større landemerke  enn det som gamlebrua er.

© Kopirett - fsement.no • PERSONVERNERKLÆRING • Webutvikling A til Å