VA-produkt i betong

Førde Sementvare tilbyr komplette løysingar for vatn- og avløpssystem.

Våre betongkummar og betongrør er produsert etter Basal-standard, og vert årleg godkjend av Kontrollrådet for betongvarer. Produkt merka med BASAL sikrar kvalitet og lang levetid, tilfredsstiller gjeldande krav og gir deg eit fullgodt anlegg med dokumentert levetid på meir enn 100 år.

Betong gir deg mange fordelar:

  • Eit miljørett val. Betong består av naturmaterial, og krev lite energi til produksjon.
  • God framdrift under legging.
  • Betongvarer ligg stødig i grøfta, og er robuste. Dette lettar arbeidet med omfylling og komprimering.
  • Lang levetid. Det vert nytta betong av svært god bestandighet, og betongprodukt har stor godstjukkelse slik at dei motstår mekanisk slitasje.
  • Betong er lett å tilpasse mot andre material/system. Ta kontakt med oss så kan vi diskutere dine behov for tilpasningar.

Sjå også våre brosjyrar

 
 
 

Andre produkt Førde Sementvare tilbyr: