VA-produkt i betong

Førde Sementvare tilbyr komplette løysingar for vann og avløpssystem.

Våre betongkummar og betongrør er produsert av Basal standard, og årlig godkjent av Kontrollrådet for betongprodukter. Produktet merket med BASAL sikrer kvalitet og lang levetid, oppfyller gjeldende krav og gir deg et full serviceanlegg med påvist liv i over 100 år.

Betong gir deg mange fordeler :

  • Eit miljøørett val. Betong består av naturmaterial, og krever lite energi til produksjon.

  • Gud fremdrift under legging.

  • Betongvarer er stødig i grav, og er robuste. Dette lettar arbeidet med fylling og komprimering.

  • Lang levetid. Det er veldig nyttig på grunn av høy holdbarhet, og betongprodukter har god godhet til å motstå mekanisk slitasje.

  • Betong er lett å tilpasse mot annet materiale / system. Ta kontakt med oss slik at vi kan diskutere dine behov for tilpasninger.

Sjå og våre brosjyrer

 
 
 

Andre produkt Førde Sementvare tilbyr: