Telekommunikasjon

Førde Sementvare As leverer produkt til utbygging av moderne telekomunikasjon.

Vi leverer trekkekummar i betong. Kummane er utstyrt med utsparingar for trekkerør.
Lok kan leverast i betong eller støypejern.

Last ned produktbrosjyre (høgre)