Stilling ledig

Førde sementvare

Førde Sementvare As er ein del av konsernet Opseth Invest As, og er lokalisert på Bruland i Førde Kommune.  Selskapet har 49 tilsette, derav 28 som er knytt til elementavdelinga.  Førde Sementvare As si elementavdeling produserer alle typer slakkarmerte produkt  i betong, har eigen montasje-avdeling og har heile landet som marknadsområde. 


Produksjonsleiar

Då vår produksjonsleiar skal over i ny stilling i selskapet søkjer vi hans erstattar. 

Arbeidsoppgaver;

  • Leiing og utvikling av produksjonen i avdelinga. 

Kompetanse; 

  • Ingeniør- / Teknisk Fagskule, men er ikkje eit absolutt krav då lang erfaring kan oppvege for utdanning. 

Søkjarar må forstå og snakke norsk, ha gode samarbeidsevner og bidra til å skape resultat i lag med andre.

Ynskjer du meir informasjon om stillinga, ta kontakt med;
Svein Steinsland; tlf. nr. 90 73 23 19 / e-post; svein@fsement.no
Lasse Opseth, tlf. nr. 90 86 34 76 / e-post;  lo@fsement.no

Søknadsfrist; 31.05.2016

Skriftleg søknad med CV sendast til: lo@fsement.no.

Produksjonsarbeidar / Forskalingssnekkar

Arbeidsoppgåver;

  • Formbygging
  • Produksjon av betongelement

Kompetanse;

  •  Erfaring med formbygging / forskalingsarbeid
  •  Fordel med fagbrev i snikkar- og eller betongfag

Søkjarar må forstå og snakke norsk, ha gode samarbeidsevner og bidra til å skape resultat i lag med andre.

Ynskjer du meir informasjon om stillinga, ta kontakt med;
Svein Steinsland; tlf. nr. 90 73 23 19 / e-post; svein@fsement.no
Lasse Opseth, tlf. nr. 90 86 34 76 / e-post;  lo@fsement.no

Søknadsfrist; 31.05.2016

Skriftleg søknad med CV sendast til: lo@fsement.no.

 

Kranførar

Arbeidsoppgåver;

  • Betjene selskapet sine kranar samt delta i øvrige gjeremål i avdelinga etter behov.

Kompetanse;

  • Kranførarbevis G2- G4
  • Truckførarbevis
  • Maskinførarbevis (hjullastar)

Søkjarar må forstå og snakke norsk, ha gode samarbeidsevner og bidra til å skape resultat i lag med andre.

Ynskjer du meir informasjon om stillinga, ta kontakt med;
Svein Steinsland; tlf. nr. 90 73 23 19 / e-post; svein@fsement.no
Lasse Opseth, tlf. nr. 90 86 34 76 / e-post;  lo@fsement.no

Søknadsfrist; 31.05.2016

Skriftleg søknad med CV sendast til: lo@fsement.no.