Stilling ledig

Førde sementvare

Førde Sementvare As er ein del av konsernet Opseth Invest As, og er lokalisert på Bruland i Førde Kommune.  Selskapet har 47 tilsette, derav 28 som er knytt til elementavdelinga.  Førde Sementvare As si elementavdeling produserer alle typer slakkarmerte produkt  i betong, Har eigen montasje-avdeling med heile landet som marknadsområde. 


 

Montørar

Dine Hovudoppgåver vil være;

  • Montasje av betongelement og stålkonstruksjonar

  • Flikking, fuging og sveising

Kompetanse;

  • Fagbrev

  • Sveisesertifikat

  • Gode samarbeidsevne og kunne komunisere på norsk

Vi kan tilby

  • Godt arbeidsmiljø

  • Etablert firma med god økonomi

  • Lønn og ytelsar etter avtale

  • Pensjonsordningar (AFP og OTP)

  • Forsikringsordningar

Ynskjer du meir informasjon om stillinga, ta kontakt med;

Svein Steinsland; tlf. nr. 90 73 23 19 / e-post; svein@fsement.no
Lasse Opseth, tlf. nr. 90 86 34 76 / e-post;  lo@fsement.no

Søknadsfrist;  Open

Skriftleg søknad med CV sendast til: lo@fsement.no.