Stilling ledig

Førde sementvare

Førde Sementvare As er ein del av konsernet Opseth Invest As, og er lokalisert på Bruland i Førde Kommune.  Selskapet har 47 tilsette, derav 28 som er knytt til elementavdelinga.  Førde Sementvare As si elementavdeling produserer alle typer slakkarmerte produkt  i betong, har eigen montasje-avdeling og har heile landet som marknadsområde. 


Avdelingsleiar Montasje

Dine Hovudoppgåver vil være;

 • Ansvar for å leie selskapet sine montasjeteam

 • Fastsette framdriftsplanar i samråd med prosjektleiar

Kompetanse; 

 • Ingeniør / byggteknisk utdanning

 • God teknisk og praktisk innsikt

 • Strukturert og gode leiareigenskapar

 • Gode samarbeidsevner

 • Kommunikasjonsevner skriftleg og muntleg på norsk

Vi kan tilby;

 • Godt arbeidsmiljø

 • Etablert firma med god økonomi

 • Lønn og ytelsar etter avtale

 • Pensjonsordningar (AFP og OTP)

 • Forsikringsordningar

Ynskjer du meir informasjon om stillinga, ta kontakt med;
Svein Steinsland; tlf. nr. 90 73 23 19 / e-post; svein@fsement.no
Lasse Opseth, tlf. nr. 90 86 34 76 / e-post;  lo@fsement.

Søknadsfrist; Open

Skriftleg søknad med CV sendast til: lo@fsement.no.

Leiar HMS / KS

Dine Hovudoppgåver vil være;

 • Ansvar for opplæring, implementering og dokumentasjon av bedrifta sine rutinar, system og myndigheitskrav for SHA, HMS, KS og YM.

 • Være den leiande pådrivar for ein levande sikkerheitskultur i selskapet.

 • Gjennomføre interne og eksterne revisjonar.

 • Bidra med dokumentasjon i tilbudsarbeidet.

 • Vidareutvikle prosedyrar og styringssystem innan HMS /KS.

 • Gjennomføre overordna risikovurdering, vernerundar etc.

 • Selskapet sin person i sikkerheitsmøter, samlingar med myndigheitene, kundar og samarbeidspartnarar.

 • Utarbeide dokumentasjon for eventuell ISO-sertifisering.

 • Utarbeide dokumentasjon ifm fornying av sentral godkjenning.

Kompetanse;

 • Ingeniør eller sivilingeniør innan bygg/anlegg/HMS. Relevant praksis kan erstattte manglande utdanning.

 • Relevant erfaring eller interesse for produksjon og prosjekt.

 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk.

 • Evne til å jobbe strukturert og sjølvstendig

 • Ynskje om å vidarutvikle deg og bedrifta du arbeider i

Vi kan tilby

 • Godt arbeidsmiljø

 • Variert og sentral rolle i selskapet

 • Etablert firma med god økonomi

 • Lønn og ytelsar etter avtale

 • Pensjonsordningar (AFP og OTP)

 • Forsikringsordningar

Ynskjer du meir informasjon om stillinga, ta kontakt med;
Lasse Opseth, tlf. nr. 90 86 34 76 / e-post;  lo@fsement.no

Søknadsfrist;  Open

Skriftleg søknad med CV sendast til: lo@fsement.no.

 

Montørar

Dine Hovudoppgåver vil være;

 • Montasje av betongelement og stålkonstruksjonar

 • Flikking, fuging og sveising

Kompetanse;

 • Fagabrev

 • Sveisesertifikat

 • Gode samarbeidsevne og kunne komunisere på norsk

Vi kan tilby

 • Godt arbeidsmiljø

 • Etablert firma med god økonomi

 • Lønn og ytelsar etter avtale

 • Pensjonsordningar (AFP og OTP)

 • Forsikringsordningar

Ynskjer du meir informasjon om stillinga, ta kontakt med;

Svein Steinsland; tlf. nr. 90 73 23 19 / e-post; svein@fsement.no
Lasse Opseth, tlf. nr. 90 86 34 76 / e-post;  lo@fsement.no

Søknadsfrist;  Open

Skriftleg søknad med CV sendast til: lo@fsement.no.