Stilling ledig

Førde sementvare

Førde Sementvare As er ein del av konsernet Opseth Invest As, og er lokalisert på Bruland i Førde Kommune.  Selskapet har 47 tilsette, derav 28 som er knytt til elementavdelinga.  Førde Sementvare As si elementavdeling produserer alle typer slakkarmerte produkt  i betong, har eigen montasje-avdeling og har heile landet som marknadsområde. 


Leiar Produksjon

Dine Hovudoppgåver vil være;

 • Ansvar for å leie og utvikle produksjonen i fabrikken i Førde.
 • Koordinæring av HMS /KS

Kompetanse; 

 • Ingeniør / byggteknisk utdanning
 • God teknisk og praktisk innsikt
 • Strukturert og gode leiareigenskapar
 • Gode samarbeidsevner
 • Kommunikasjonsevner skriftleg og muntleg på norsk

Vi kan tilby;

 • Godt arbeidsmiljø
 • Etablert firma med god økonomi
 • Lønn og ytelsar etter avtale
 • Pensjonsordningar (AFP og OTP)
 • Forsikringsordningar

Ynskjer du meir informasjon om stillinga, ta kontakt med;
Svein Steinsland; tlf. nr. 90 73 23 19 / e-post; svein@fsement.no
Lasse Opseth, tlf. nr. 90 86 34 76 / e-post;  lo@fsement.

Søknadsfrist; 30.09.2017

Skriftleg søknad med CV sendast til: lo@fsement.no.

Leiar Montasje

Dine Hovudoppgåver vil være;

 • Ansvar for å leie selskapet sine montasjeteam
 • Ordne framdriftsplanar i samråd med prosjektleia.

Kompetanse;

 •  Ingenør- / byggteknisk utdanning
 • God teknisk og praktisk innsikt
 • Strukturert og gode leiareigenskapar
 • Gode samarbeidsevner
 • Kommunikasjonsevner skriftleg og muntleg på norsk.

Vi kan tilby

 • Godt arbeidsmiljø
 • Etablert firma med god økonomi
 • Lønn og ytelsar etter avtale
 • Pensjonsordningar (AFP og OTP)
 • Forsikringsordningar

Ynskjer du meir informasjon om stillinga, ta kontakt med;

Svein Steinsland; tlf. nr. 90 73 23 19 / e-post; svein@fsement.no
Lasse Opseth, tlf. nr. 90 86 34 76 / e-post;  lo@fsement.no

Søknadsfrist;  30.09.2017

Skriftleg søknad med CV sendast til: lo@fsement.no.

 

Montørar

Dine Hovudoppgåver vil være;

 • Montasje av betongelement og stålkonstruksjonar
 • Flikking, fuging og sveising

 Kompetanse;

 • Fagabrev
 • Sveisesertifikat
 • Gode samarbeidsevne og kunne komunisere på norsk

Vi kan tilby

 • Godt arbeidsmiljø
 • Etablert firma med god økonomi
 • Lønn og ytelsar etter avtale
 • Pensjonsordningar (AFP og OTP)
 • Forsikringsordningar

 

Ynskjer du meir informasjon om stillinga, ta kontakt med;

Svein Steinsland; tlf. nr. 90 73 23 19 / e-post; svein@fsement.no
Lasse Opseth, tlf. nr. 90 86 34 76 / e-post;  lo@fsement.no

Søknadsfrist;  30.09.2017

Skriftleg søknad med CV sendast til: lo@fsement.no.