Utskifting av stålrenner

066.jpg

Kveen Anlegg har skifta ut gamle stålrenner med betongrør i Hyestranda og Ålfotdalen