Fv548 Krokavegen – Nygård

Flora kommune har lagt opp til utbygging av Fv548 Krokavegen – Nygård. Mesta vann anbodskonkurransen og kom i gang med arbeidet vinteren 2015. Førde Sementvare har på nytt levert rør og kummar i betong til Mesta. Dette er fordelt på vatn-, overvatn- og spillvannskummar i betong. Ein del av utfordringa til entreprenør har vore å ivareta VA til nærliggande bustader i anleggstida. Nært samarbeid og kort leveringstid på kummar er ein viktig faktor i arbeidet. Gang- og sykkelvegen saman med bilveg vil ta seg godt ut og høge murar med basis i naturstein slår aldri feil.