Moengården vest, Nordfjordeid

Førde Sementvare har levert betongkummer og betongrør til Moengården.

Utførande entreprenør: Per Røyrhus AS.