Ålfoten Trafostasjon

Betongvarer til kraftutbygging

Førde Sementvare har levert betongrør og kummar til K. A. Aurstad, som har hovudentreprisen på utbygging av transformatorstasjon i Ålfoten.