Ålesund Lufthavn, Vigra

Betongvarer til Ålesund Lufthavn, Vigra

Førde Sementvare har levert betongkummer til flyplassen.

Utførande entreprenør K A Aurstad