Kvivsvegen

Betongvarer til Kvivsvegen

Førde Sementvare har levert betongkummar og betongrør til dette prosjektet.

Utførande entreprenørar har vore K. A. Aurstad og Volda Maskin