Gang og sykkelveg Nordfjordeid

Betongvarer GSV, Nordfjordeid

Førde Sementvare har levert betongrør til anlegget.

Utførande entreprenør er Lars Kveen a.s