Bremanger 2

Betongvarer til veganlegget Bremanger 2

Førde Sementvare har levert betongrør og betongkummar til anlegget.

Utførande entreprenørar Mesta og K A Aurstad

Busslomme med ledelinje og faskant