Bolighus Førde

Utført vinteren 2014.

Førde sementvare har : 

  • Prosjektert av plasstøypt betong.
  • Levert og montert stålbæring.
  • Levert og montert veggelement og holdekker.