Produktnytt VA frå Førde Sementvare

Både Førde Sementvare og Basal arbeider kontinuerleg med innovasjon og produktutvikling i tett samarbeid med byggherrar, konsulentar og entreprenørar. Her er nokre nye VA-produkt og løysingar som vi håper kan vere av interesse:
 

Basal Slamavskillar type Baga (pdf)

Baga slamavskillar har forbetra renseevne. Last ned produktark om framtidas slamavskillar. 


Basal Olje- og bensinutskiller

Ny olje og bensinutskillar for klasse l & klasse ll, utskiller i hht NS-EN 858-1


Basal Pipelifter

No kan du leige ein pipelifter av oss. Sjå også video.


Basal Fettutskillar (pdf)

Fettutskiller produsert i henhold til NS-EN 1825-1


Basal Manifoldpakning (pdf)

 

Sjå også Basal produktkatalog