Referansar

Betongelement

Med våre prefabrikerte betongelement sparer du tid og kostnader i byggjeprosessen.

Prosjekt:

 

VA-Produkt

Førde Sementvare As tilbyr komplette løysingar for vatn- og avløpssystem.

Prosjekt:

Video

 

Aktuelt

Om oss

Førde Sementvare As vart grunnlagt i 1930. Sidan oppstarten, har bedrifta vore innom ulike verksemder, takstein, blokkstein, røyr, ferdigbetong, asfalt og element. Bedrifta er i dag eigd av Opseth Invest As. Førde Sementvare As ligg sentralt plassert på Bruland i Førde.

Les meir om Førde Sementvare

Siktekurveanalyse

Førde Sementvare fører nøye kontroll med tilslag (sand og singel) som vert brukt til betongproduksjon.

Les meir her