Kontaktpersonar administrasjon

Lasse Opseth
Daglig Leiar

Mobiltlf. 908 63 476
E-post: lo@fsement.no

 

Signe Sane Øen
Avdelingssjef Rekneskap og Lønn

Direkte tlf. 99212554
Mobiltlf. 952 92 050
E-post: sso@fsement.no

Inger Nedreberg
Rekneskap / Lønn

Direkte tlf. 99212553
E-post: in@fsement.no