Geosynteter

Førde Sementvare As er forhandler av produkt frå Tencate. Tencate er ein av verdas leiande aktørar i marknaden for geosynteter.
Les meir om Tencate: www.tencate.com
Ta kontakt med oss for pris, forslag til tekniske løysingar og geoteknisk dokumentasjon.

Av Tencate sine mange geotekniske produkt er det fiberduk og jordarmeringsprodukt som er dei dominerande.

Fiberduk

Tencate Polyfelt fiberduk vert nytta for å separere ulike jordmaterial i en konstruksjon.
Bidim fiberduk vert levert i henhold til NorGeoSpec normen i klassene 1,2,3,4 og 5.

Last ned Teknisk datablad for Tencate fiberduk

Rock G nyttast som jordarmering. Rock G kombinasjon med fiberduk som jordarmering. Rock G vert gjerne brukt når ein nyttar grovare material i overbygninga.

Rock PEC blir brukt som jordarmering. Rock PEC er en kompositt og fyller funksjonen både som fiberduk og jordarmering. Rock PEC nyttast gjerne i samband med armering av masser som består av meir finkorna material.