Om Førde Sementvare As

Førde Sementvare As vart grunnlagt i 1930.
Sidan oppstarten har bedrifta vore innom ulike verksemder; takstein, blokkstein, røyr, ferdigbetong, asfalt og element. Med moderne produksjonsutstyr, høgt kvalifisert arbeidskraft og eit godt arbeidsmiljø står vi sterkt i konkurransen.

Bedrifta er i dag eigd av Opseth Invest As. Førde Sementvare As ligg på Bruland i Førde

Kvalitet

Bedrifta produserar til ei kvar tid etter gjeldande reglar, og har eit godt etablert kvalitetssikringssystem. Vi er godkjend av Kontrollrådet for betongprodukt, er godkjend som lærebedrift og har sentral godkjenning for ansvarsrett.

Vi nyttar naturprodukt i vår produksjon, og leverer eit ferdig produkt som ikkje forureinar naturen. Materialer som er nytta kan resirkulerast, totalt sett vil betongelement vere eit miljøvenleg byggemateriale, både på kort og lang sikt.

Vi ynskjer å levere eit produkt som for kunden gjev den beste totaløkonomien. Vi er aktive i utviklinga av nye løysningar og produkt, og vi vil sikre dykk som kunde eit framtidsretta prosjekt som ivaretek dei forventningar de har.

Vi er medlem av Basal AS
www.basal.no

Vi er godkjendt av Kontrollrådet for Betongprodukter
http://www.kontrollbetong.no

Vi har sentral godkjenning hos Statens Byggtekniske Etat
http://www.be.no

Vi er medlem av Betongelementforeningen

 

Nokre av våre leverandørar:

Norcem AS, sement
http://www.norcem.no

Ulefos jærnverk, støypejern og gategods :
http://www.ulefosnv.no

Furnes-Hamjern, støypejern og gategods :
http://www.furnes-hamjern.no

Th. Græsli Ingeniørfirma AS, kumstigar, støtteringar, løfteutstyr :
http://www.congrip.no 

Forsheda A/S, gummipakningar :
http://www.forsheda.no

Tencate, geosynteter :
http://www.polyfelt.com

Mobilkran AS:
www.mobilkranas.no