Dokumentasjon og skjema

Her finn du litt av det du treng for å arbeide med våre produkt. Har du spørsmål du ikkje finn svar på her, er du sjølvsagt velkommen til å ta kontakt med oss.


FDV-dokumentasjon

Under finn du FDV-dokumentasjon for betongrør- og kummar:


Borskjema

Her kan du laste ned skjema for kjerneboring av kummar

 

 


Leggeanvisning

Her kan du laste ned leggeanvisning, veiledning om bruk av rør og 
kummer av betong