Ventilkammer for høgdebasseng Grodås

Førde Sementvare har levert ventilkammer med innvendige mål 2000x3000mm til anlegget.     Vår kunde er Kr. A. Vik.      Totalhøgda på kummen er 1700mm, og på toppen er det bygt eit overbygg i tre.       Kummen er vertikaldelt, og botnseksjonen veg 7,7 tonn.