Ørsta kommune skifter ut plastikkrør med betongrør

På vegen frå Follestaddalen til Standal skifter Ørsta kommune ut 11 stikkrenner. Desse blir erstatta med 400mm betongrør.