va

Kabelkanaler

Førde Sementvare leverer 2-loks kabelkanaler 800x300x2400mm.

Atlanten Stadion

Førde Sementvare leverer Ig Betongrør og rennekummar til Atlanten Stadion i Kristiansund

Ørsta kommune skifter ut plastikkrør med betongrør

På vegen frå Follestaddalen til Standal skifter Ørsta kommune ut 11 stikkrenner. Desse blir erstatta med 400mm betongrør. 

Ørsta fleirbrukshall

Førde Sementvarer leverer betongkummar til Skaar VVS

Loftesnesbrui, Sogndal

Nyebrua i Sogndal er under bygging og utførande er Porr og Aurstad AS, sistnemnde er vår kunde.
Noverande bru vart bygd i 1958. Dagens krav til kurvatur og vegstandard ligg bak avgjerda om ny bru. Gamlebrua skal fjernast  etter at den nye er på plass.

Førde Sementtvare har levert relativt store mengder med sandfang-  og trekkekummar i tillegg til kommunale kummar som skal på plass.

Brua vert nok eit endå større landemerke  enn det som gamlebrua er.
 

Hogaåsen bustadfelt, Nordfjordeid

Det nye bustadfeltet på Eid er snart ferdigstilt. Utførande entreprenør: K. A. Aurstad.

Førde Sementvare har hatt leveransen av betongrør og betongkummar.