Atlanten Stadion

Førde Sementvare leverer Ig Betongrør og rennekummar til Atlanten Stadion i Kristiansund