Stikkrenne Tjørvåg

Førde Sementvare leverte betongrør til ny stikkrenne i Tjørvågen

Ny DN2000 betongrenne ferdig lagt

Ny DN2000 betongrenne ferdig lagt

Store nedbørsmengder laurdag kveld (23.8) gjorde at ei stikkrenne på fylkesveg 654 til Fosnavåg vart teken av flaumvatn. Førde Sementvare vart kontakta søndag kveld, og alt mandag vart dei fyrste betongrøra levert på staden. Hurtig betongrørleveranse og solid innsats frå entreprenør gjorde til at vegen kunne opnast att allereie onsdag.

Biletet viser inntaket til stikkrenna. 

Biletet viser inntaket til stikkrenna. 

Stikkrenna som vart skifta ut var ei gamal stålrenne, denne var tidligare forlenga motstrøms med DN2000 betongrør. Desse låg framles fint etter flommen.

Biletet viser nytt utløp

Biletet viser nytt utløp