1600 Betongrør Utvik

Etter flaumen i Utvik har Vinsrygg Maskin jobba med å utbetre skadane. Førde Sementvare har levert 1600mm betongrør til dobbelt kulvert. Betongrøra på bileta la Vinsrygg Maskin i løpet av en dag!